Ban Bồi thường, GPMB quận Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2023
Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:
276
views

01/06/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 06/06/2023 đến hết ngày 06/07/2023

– Địa điểm: Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: binhtan.hochiminhcity.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ban-boi-thuong-gpmb-quan-binh-tan-tp-hcm-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!