Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2023
Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:
251
views

31/05/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 30/05/2023 đến hết ngày 30/06/2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ban-di-dan-tai-dinh-cu-thuy-dien-tuyen-quang-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!