Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2022
Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:
117
views

01/12/2022

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 25/12/2022

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ban-qlda-cac-cong-trinh-giao-thong-tinh-tuyen-quang-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!