Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2022
Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu
440
views

28/12/2022

1. Số lượng tuyển dụng: 09 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 31/01/2023

– Địa điểm:Văn phòng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Đà Nẵng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: antoanthucpham.danang.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ban-quan-ly-an-toan-thuc-pham-tp-da-nang-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!