Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2022
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp năm 2022, như sau:
33
views

22/11/2022

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/11/2022 đến 16 giờ 30 ngày 22/12/2022

– Địa điểm: Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

***** Tệp đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: baobackan.com.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ban-quan-ly-cac-khu-cong-nghiep-tinh-bac-kan-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!