Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022
Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:
105
views

16/11/2022

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 10/12/2022

– Địa điểm: Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: vinhbao.haiphong.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ban-quan-ly-du-an-dtxd-huyen-vinh-bao-tp-hai-phong-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!