Ban Quản lý dự án ĐTXDCTGT TP. Hà Nội thi tuyển chức danh Trưởng phòng năm 2022
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội thi tuyển chức danh Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức năm 2022, như sau:
32
views

23/11/2022

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 21/11/2022 đến hết ngày 09/12/2022

– Địa điểm:  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: bqldactgt.hanoi.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ban-quan-ly-du-an-dtxdctgt-tp-ha-noi-thi-tuyen-chuc-danh-truong-phong-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!