Chỉ áp dụng quy định nghỉ hè đối với giáo viên
Bà Vũ Quỳnh Chi (Hà Nội) là viên chức thiết bị ở trường THPT. Nhiều năm qua chế độ nghỉ phép của bà dựa trên Bộ luật Lao động và Luật Viên chức. Hiện bà được nghỉ 14 ngày phép/năm và nghỉ vào dịp hè. Theo Điểm e Khoản 1 Điều 29 Thông tư số […]
564
views

07/01/2023

Theo Điểm e Khoản 1 Điều 29 Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT quy định giáo viên, nhân viên như sau: Được nghỉ hè và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật. Theo bà Chi hiểu đã là quyền chung thì tức là nhân viên và giáo viên như nhau.

Bà Chi hỏi, nhân viên thiết bị trường học có được nghỉ hè 8 tuần như giáo viên không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc của giáo viên phổ thông đã được sửa đổi tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT; Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc của giáo viên mầm non; Khoản 1 Điều 3 Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, thời gian nghỉ hè chỉ dành cho đối tượng giáo viên.

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm là viên chức trong các cơ sở giáo dục công lập làm việc theo giờ hành chính, thực hiện quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi trong đó có nghỉ hằng năm theo quy định tại Bộ luật Lao động (Chương VII từ Điều 105 đến Điều 115) và không áp dụng quy định đối với giáo viên. Trường hợp có nhu cầu sắp xếp nghỉ vào dịp hè thì phải được sự đồng ý của hiệu trưởng và số ngày nghỉ bảo đảm theo đúng quy định.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/hoi-dap-phap-luat/chi-ap-dung-quy-dinh-nghi-he-doi-voi-giao-vien/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!