Chưa có chứng chỉ chức danh nghề có được công nhận hết tập sự?
Ông Võ Trung Trực (Tây Ninh) trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Trung tâm kiểm dịch y tế với chức danh chuyên môn quản trị viên hệ thống hạng III (Theo Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT chuyển thành công nghệ thông tin hạng III). Trong thời gian tập sự (7/2021-7/2022), ông […]
473
views

21/11/2022

Trong thời gian tập sự (7/2021-7/2022), ông Trực luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đã được Trung tâm công nhận, gửi tờ trình đến Sở Y tế.

Do điều kiện khách quan, không có cơ sở đào tạo chứng chỉ chức danh nghề nghiệp nên ông Trực chưa thể bổ sung được chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, do vậy theo quy định ông chưa được công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

Ông Trực hỏi, trường hợp của ông có được công nhận hết thời gian tập sự, hưởng 100% lương không? Có được tạm giữ ngạch chức danh nghề nghiệp không?

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 4, Điều 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã quy định, đối với trường hợp phải thực hiện chế độ tập sự và trường hợp không phải thực hiện chế độ tập sự, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng viên chức phải cử viên chức tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm.

Trường hợp vì lý do khách quan, người trúng tuyển viên chức đã hoàn thành chế độ tập sự hoặc không phải thực hiện chế độ tập sự nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước hoặc bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo tiêu chuẩn của ngạch/hạng, đơn vị quản lý viên chức có văn bản đề nghị Sở Nội vụ thống nhất xếp hưởng 100% mức lương và phụ cấp (nếu có) của ngạch được tuyển dụng để bảo đảm quyền lợi của viên chức; việc bổ nhiệm vào ngạch/hạng chỉ thực hiện khi viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của tiêu chuẩn ngạch/ hạng theo quy định.

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/hoi-dap-phap-luat/chua-co-chung-chi-chuc-danh-nghe-co-duoc-cong-nhan-het-tap-su/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!