Điều kiện đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức thế nào?
Bạn đọc có email [email protected] gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, điều kiện đăng ký tham dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện như thế nào và một năm có mấy lần kiểm định? Luật gia Nguyễn Thị Thúy, Công ty […]
328
views

03/03/2023

Luật gia Nguyễn Thị Thúy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 3, Thông tư 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức (dự kiến có liệu lực từ 10.04.2023) quy định về điều kiện đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức.

2. Những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức không được đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2008 được sửa đổi bởi Điểm đ, Khoản 20, Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức như sau:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Khoản 2, Điều 3 Thông tư 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức (dự kiến có liệu lực từ 10.04.2023) quy định về tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức như sau:

2. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được tổ chức định kỳ 02 lần vào tháng 7 và tháng 11 hàng năm.

Như vậy, điều kiện đăng ký tham dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện theo các quy định được trích dẫn ở trên. Một năm sẽ có 2 lần kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Nguồn: congdoan.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/hoi-dap-phap-luat/dieu-kien-dang-ky-du-kiem-dinh-chat-luong-dau-vao-cong-chuc-the-nao/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!