Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2022
Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:
366
views

10/01/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 28/01/2023

– Địa điểm:Phòng Hành chính – Tổng hợp, Đoàn nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Trị

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: sovhttdl.quangtri.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/doan-nghe-thuat-truyen-thong-tinh-quang-tri-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!