Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP. HCM tuyển dụng nhân sự năm 2023
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại TP. HCM tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau:
197
views

20/02/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 28/02/2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

 

Nguồn tin: ptithcm.edu.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-co-so-tp-hcm-tuyen-dung-nhan-su-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!