Mức phụ cấp với viên chức dân số tại trạm y tế
Ông Nguyễn Văn Toại (Long An) được biết Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP có bổ sung Khoản 7 Điều 3 về phụ cấp ưu đãi nghề y tế bắt đầu từ ngày 1/1/2023. Ông hỏi, ông làm viên chức dân số tại trạm y tế thì có được hưởng phụ […]
139
views

31/01/2023

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Hiện nay, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP thì Điều 1 bổ sung Khoản 7 vào Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP như sau: “7. Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở áp dụng từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2023:

“a) Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm chuyên môn y tế cơ sở tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương”.

Như vậy, viên chức làm việc tại trạm y tế xã về công tác dân số theo đúng đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp dân số theo quy định thì được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức 100% theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP Bộ Y tế đang trình Chính phủ.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/hoi-dap-phap-luat/muc-phu-cap-voi-vien-chuc-dan-so-tai-tram-y-te/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!