Nhiều vị trí viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tháng 2/2023
Trong tháng 2, một loạt Thông tư điều chỉnh về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của một số viên chức có hiệu lực. Theo đó nhiều vị trí viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học Nguồn: vov.vn
97
views

31/01/2023

Nguồn: vov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/hoi-dap-phap-luat/nhieu-vi-tri-vien-chuc-duoc-bo-chung-chi-ngoai-ngu-tin-hoc-trong-thang-2-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!