Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 4 năm 2022
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 4 năm 2022, như sau:
718
views

04/01/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 17/01/2023

– Địa điểm: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sldtbxh.vinhlong.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-vinh-long-tuyen-dung-vien-chuc-dot-4-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!