Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2023
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:
289
views

14/03/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 06/04/2023

– Địa điểm: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: stttt.bentre.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/so-thong-tin-va-truyen-thong-tinh-ben-tre-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!