Tạp chí Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng viên chức hạng III năm 2023
Tạp chí Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng viên chức hạng III năm 2023, như sau:
278
views

31/05/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/06/2023 đến hết ngày 30/06/2023

– Địa điểm: Phòng Kế toán – Tổng hợp – Trị sự, Tạp chí Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: www.sbv.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/tap-chi-ngan-hang-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-tuyen-dung-vien-chuc-hang-iii-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!