Thời gian tập sự không tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo
Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ. Theo đó, thời gian tập sự không được tính là thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo. Ông Nguyễn Thiện Lĩnh (Nghệ An) sinh ngày 30/10/1967.  Tháng 8/1985, […]
79
views

30/01/2023

Ông Nguyễn Thiện Lĩnh (Nghệ An) sinh ngày 30/10/1967.  Tháng 8/1985, ông nhập ngũ tại E54 sư đoàn 390 Quân đoàn I. Tháng 6/1987, ông được điều động lên chốt tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên (nay là Hà Giang). Tháng 4/1988, ông hoàn thành nhiệm vụ, được về lại Bỉm Sơn và ra quân.

Sau đó ông thi vào trường Trung học sư phạm miền xuôi Nghệ Tĩnh và xuống tỉnh đội Nghệ Tĩnh làm quyết định chuyển ngành vào học tại trường, có phụ cấp chuyển ngành học.

Tháng 9/1990 đến nay, ông dạy tại trường tiểu học ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông đã có thời gian công tác công tác trong ngành giáo dục là 32 năm và đóng BHXH 37 năm nhưng chỉ được hưởng 30% phụ cấp thâm niên.

Ông Lĩnh hỏi, theo Nghị định số 77/2021/NĐ-CP thì ông được hưởng phụ cấp thâm niên 32% hay 30%. Nếu được hưởng 32% thì ông phải làm gì để được hưởng?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ. Theo đó, thời gian tập sự không được tính là thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Ông Nguyễn Thiện Lĩnh có thời gian công tác trong ngành giáo dục 32 năm bao gồm cả thời gian tập sự giáo viên.

Để xác định mức phụ cấp thâm niên được hưởng theo quy định, đề nghị ông liên hệ với Hiệu trưởng trường tiểu học để được xác định thời gian và mức hưởng phụ cấp thâm niên của ông theo quy định.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/hoi-dap-phap-luat/thoi-gian-tap-su-khong-tinh-huong-phu-cap-tham-nien-nha-giao/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!