Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng LĐHĐ năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu
425
views

27/02/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến khi đủ chỉ tiêu

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung Tâm Công Tác Xã Hội tỉnh Vĩnh Phúc

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: congtacxahoivinhphuc.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/trung-tam-cong-tac-xa-hoi-tinh-vinh-phuc-tuyen-dung-ldhd-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!