Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN tuyển dụng viên chức năm 2023
Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:
264
views

28/02/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 28/02/2023 đến hết ngày 28/03/2023

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tệp đính kèm:

Mẫu phiếu đăng ký

Mô tả công việc các vị trí

Chuyên viên hành chính pháp chế

Chuyên viên HTPT

Chuyên viên kế toán

Chuyên viên phụ trách KĐCLGD

Nguồn tin: cea.vnu.edu.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/trung-tam-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-dhqghn-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!