Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM gia hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức và NLĐ năm 2022
Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM gia hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2022, như sau:
387
views

06/01/2023

 Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 03/01/2023 đến hết ngày 15/02/2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

>>>>> Xem thêm: Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2022

Nguồn tin: www.iemh.edu.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/truong-can-bo-quan-ly-giao-duc-tp-hcm-gia-han-nhan-ho-so-dang-ky-tuyen-dung-vien-chuc-va-nld-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!