UBND huyện Đức Cơ, Gia Lai tiếp nhận viên chức năm 2022
UBND huyện Đức Cơ, Gia Lai tiếp nhận viên chức năm 2022, như sau:
225
views

30/12/2022

1. Số lượng tuyển dụng: 03chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến 17h00 ngày 18/01/2023

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Đức Cơ, Gia Lai

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: ducco.gialai.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-duc-co-gia-lai-tiep-nhan-vien-chuc-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!