UBND huyện Đức Cơ, Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2022
Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu
599
views

09/01/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 44 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 05/01/2023 đến ngày 19/01/2023 và từ ngày 27/01/2023 đến 17 giờ ngày 10/02/2023

– Địa điểm:  Phòng Nội vụ huyện Đức Cơ

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: ducco.gialai.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-duc-co-gia-lai-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!