UBND huyện Phú Lương, Thái Nguyên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu
228
views

27/01/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 27/01/2023 đến 17h00 ngày 10/03/2023

– Địa điểm: Phòng Nội vụ – UBND huyện Phú Lương

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: cms.thainguyen.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-phu-luong-thai-nguyen-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!