UBND huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2022
Chỉ tiêu tuyển dụng: 207 chỉ tiêu
143
views

25/11/2022

1. Số lượng tuyển dụng: 207 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 23/11/2022 đến hết ngày 22/12/2022

– Địa điểm: Tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện Phú Xuyên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: phuxuyen.hanoi.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-phu-xuyen-tp-ha-noi-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!