UBND huyện Sông Mã, Sơn La tuyển dụng bổ sung viên chức ngành GD&ĐT năm 2022
Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu
209
views

05/01/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 87 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 05/01/2023 đến 17h30 ngày 03/02/2023

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Sông Mã, Sơn La

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: songma.sonla.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-song-ma-son-la-tuyen-dung-bo-sung-vien-chuc-nganh-gddt-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!