UBND huyện Sông Mã, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
UBND huyện Sông Mã, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau:
115
views

31/01/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: songma.sonla.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-song-ma-son-la-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!