UBND huyện Tân Kỳ, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2023
UBND huyện Tân Kỳ, Nghệ An tuyển dụng viên chức Trung tâm GDNN - GDTX năm 2023, như sau:
603
views

10/01/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 07/02/2023

– Địa điểm:  Phòng Nội vụ – UBND huyện Tân Kỳ, Nghệ An

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: tanky.nghean.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-tan-ky-nghe-an-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!