UBND huyện U Minh Thượng, Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu
603
views

26/04/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 86 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 24/04/2023 đến hết ngày 24/05/2023

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện U Minh Thượng; Ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: uminhthuong.edu.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-u-minh-thuong-kien-giang-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!