UBND huyện Vũ Thư, Thái Bình tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 276 chỉ tiêu
265
views

03/02/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 276 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/02/2023 đến hết ngày 03/03/2023

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Vũ Thư

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: vuthu.thaibinh.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-vu-thu-thai-binh-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-gddt-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!