UBND huyện Xín Mần, Hà Giang tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2022
Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu
284
views

29/12/2022

1. Số lượng tuyển dụng: 85 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 20/01/2023

– Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính huyện Xín Mần

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: xinman.hagiang.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-xi-man-ha-giang-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-gddt-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!