UBND quận Lê Chân, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022
Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu
116
views

29/11/2022

1. Số lượng tuyển dụng: 54 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 29/11/2022 đến hết ngày 28/12/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ quận Lê Chân, TP. hải Phòng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: lechan.haiphong.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-quan-le-chan-tp-hai-phong-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!