UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2022
Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu
60
views

24/11/2022

1. Số lượng tuyển dụng:64 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 21/12/2022

– Địa điểm: Phòng Công chức, viên chức – Sở Nội vụ Bến Tre

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: [email protected]

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-tinh-ben-tre-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!