UBND tỉnh Đắk Nông tiếp nhận vào làm công chức năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu
222
views

03/03/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 43 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: tuyduc.daknong.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-tinh-dak-nong-tiep-nhan-vao-lam-cong-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!