UBND TP. Bắc Ninh tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022
Chỉ tiêu tuyển dụng: 255 chỉ tiêu
646
views

10/01/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 255 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/01/2023 đến hết ngày 15/02/2023

– Địa điểm: Phòng Nội vụ TP. Bắc Ninh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Bì Hồ sơ

Mẫu đơn cam kết

Nguồn tin: tpbacninh.bacninh.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-tp-bac-ninh-tuyen-dung-vien-chuc-giao-vien-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!