UBND TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2022
Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu
1,504
views

06/01/2023

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
Tổng chỉ tiêu viên chức cần tuyển gồm 270 chỉ tiêu, trong đó 31 chỉ tiêu tuyển dụng người dân tộc thiểu số, được chia theo các vị trí như sau:
– Bậc Mầm non: 95 chỉ tiêu;
– Bậc Tiểu học: 122 chỉ tiêu;
– Bậc THCS: 49 chỉ tiêu;
– Trung tâm GDNN – GDTX: 4 chỉ tiêu.
(có Phụ lục số 01, 02, 03, 04 về chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đính kèm).
II. ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Về điều kiện dự tuyển
a) Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; không phân biệt loại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ);
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
– Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và có trình độ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chí nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn thành phố năm 2022 (người có bằng cấp chuyên môn cao hơn có thể dự tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ chuyên môn thấp hơn và sau khi có kết quả trúng tuyển, làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó).
Việc xác định điều kiện về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cấp phổ thông được thực hiện theo Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Về hồ sơ đăng ký dự tuyển
Hồ sơ dự tuyển (đựng trong túi hồ sơ theo mẫu thống nhất) ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ). Lưu ý: Phiếu được nộp phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu tính đến thời điểm nộp Phiếu và thí sinh phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.
– Bản photocopy bằng tốt nghiệp THPT, các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
– Bản photocopy các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có).
– Ba (03) ảnh 4×6 được chụp trong thời gian gần nhất từ 03 tháng tính từ thời điểm thông báo, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh;
– Ba (03) phong bì có dán tem, ghi rõ: Họ và tên, địa chỉ và số điện thoại của thí sinh. Trường hợp tên người nhận không trùng với tên thí sinh thì phải ghi cả tên thí sinh và người nhận, yêu cầu ghi rõ: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh và người nhận.
Lưu ý: Người dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ đăng ký vào 01 vị trí việc làm. Trường hợp người dự tuyển nộp hồ sơ dự tuyển đăng ký nhiều hơn 01 ví trí việc làm trở lên, nếu bị phát hiện sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển. Người dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi hết thời gian tiếp nhận hồ sơ. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không được hoàn trả lại.

***** Tệp đính kèm:

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

Nguồn tin: buonmathuot.daklak.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-tp-buon-ma-thuot-dak-lak-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-giao-duc-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!