UBND TP. Phổ Yên, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 171 chỉ tiêu
588
views

21/02/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 171 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/02/2023 đến hết ngày 24/03/2023

– Địa điểm: Phòng Nội vụ TP. Phổ Yên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: phoyen.thainguyen.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-tp-pho-yen-thai-nguyen-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-gddt-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!