UBND TP. Tuy Hòa, Phú Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu
425
views

18/05/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Phòng Nội vụ TP. Tuy Hòa; Phú Yên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: tptuyhoa.phuyen.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-tp-tuy-hoa-phu-yen-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!