UBND TX. Gò Công, Tiền Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu
235
views

13/03/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 75 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/03/2023 đến hết ngày 13/04/2023

– Địa điểm: Phòng Nội vụ TX. Gì Công, Tiền Giang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

 

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: txgocong.tiengiang.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-tx-go-cong-tien-giang-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!