Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu
39
views

23/11/2022

1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

– Địa điểm:Phòng Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: vksndthaibinh.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/vien-kiem-sat-nhan-dan-tinh-thai-binh-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!