Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023
Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế tuyển dụng hợp đồng lao động, như sau:
40
views

18/03/2023

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 17 giờ ngày 29/3/2023.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính – Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế, số 09 Pasteur – Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3822424.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin:  ivac.com.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/vien-vac-xin-va-sinh-pham-y-te-tuyen-dung-hop-dong-lao-dong-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!