Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Quận 11, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:
617
views

08/11/2022

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ ngày 03/11/2022 đến hết ngày 02/12/2022.

– Địa điểm: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11; 462 C-D Minh Phụng, Phường 9, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.quan11.hochiminhcity.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ban-qlda-dau-tu-xay-dung-khu-vuc-quan-11-tp-hcm-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!