Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu
88
views

15/09/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/09/2023 đến hết ngày 15/10/2023

– Địa điểm: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

***** Đính kèm:

Đơn Đk dự tuyển viên chức NĐ 115

Sơ yếu LL TT 06 ngày 4.5.2023

 

Nguồn tin: lamdong.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ban-qlda-dtxd-cong-trinh-dan-dung-va-cong-nghiep-tinh-lam-dong-tuyen-dung-vien-chuc-dot-2-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!