Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển TT Đổi mới sáng tạo Quốc gia” tuyển dụng LĐHĐ năm 2023
Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” tuyển dụng LĐHĐ năm 2023, như sau:
55
views

18/01/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 18/01/2023 đến hết ngày 03/02/2023

– Địa điểm: Ban Quản lý dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia”

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: nic.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ban-quan-ly-du-an-ho-tro-phat-trien-tt-doi-moi-sang-tao-quoc-gia-tuyen-dung-ldhd-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!