Bảng lương công chức kế toán 2022
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về lương của công chức kế toán. Khoản 1 Điều 3 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định cụ thể chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành kế toán gồm: Ngạch kế toán viên cao cấp với mã số 06.029 Ngạch kế toán viên chính với […]
615
views

07/11/2022

Khoản 1 Điều 3 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định cụ thể chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành kế toán gồm:

Ngạch kế toán viên cao cấp với mã số 06.029

Ngạch kế toán viên chính với mã số 06.030

Ngạch kế toán viên với mã số 06.031

Nghạch kế toán viên trung cấp với mã số 06.032

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 phức tạp, cải cách tiền lương bị lùi tới thời điểm thích hợp theo Nghị quyết 34/2021/QH15. Do đó, công chức kế toán nói riêng và công chức nói chung vẫn hưởng lương theo mức lương cơ sở và hệ số.

Lương = Hệ số x mức lương cơ sở

Trong đó:

Hệ số lương được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 24 Thông tư 29/2022/TT-BTC :

– Kế toán viên: Áp dụng hệ số lương của công chức loại A1.

– Kế toán viên trung cấp hưởng hệ số lương của công chức loại A0.

– Kế toán viên cao cấp có hệ số lương công chức loại A3, nhóm A3.2.

– Kế toán viên chính có hệ số lương loại A2, nhóm A2.2.

Đặc biệt, nếu công chức chưa đạt đủ tiêu chuẩn, điều kiện để chuyển xếp lương vào ngạch công chức mới thì tiếp tục xếp lương theo ngạch hiện giữ trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 18.7.2022.

Trong thời gian này, công chức phải hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạch mới. Khi đã đáp ứng thì sẽ được chuyển xếp lương theo ngạch mới. Ngược lại, nếu không đáp ứng thì sẽ thực hiện tinh giản biên chế.

Trong khi đó, theo quy định cũ, Thông tư 77/2019/TT-BTC chỉ quy định thời hạn này với công chức ngạch kế toán viên trung cấp mà không phải áp dụng chung cho toàn bộ các ngạch công chức kế toán.

Cụ thể, bảng lương của công chức kế toán như sau:

Nguồn tin: laodong.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/hoi-dap-phap-luat/bang-luong-cong-chuc-ke-toan-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!