Bảng lương công nhân, viên chức quốc phòng năm 2022
Lương của công nhân, viên chức quốc phòng năm 2022 được hưởng tương ứng với hệ số lương. Khoản 2 Điều 3 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng nêu rõ: Công nhân và viên chức quốc phòng là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp […]
629
views

07/11/2022

Khoản 2 Điều 3 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng nêu rõ:

Công nhân và viên chức quốc phòng là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, được tuyển chọn, tuyển dụng vào Quân đội nhân dân theo vị trí việc làm hoặc chức danh nghề nghiệp mà không thuộc diện được phong quân hàm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ.

Trước đó, theo tinh thần tại Nghị quyết 27 năm 2018 về cải cách tiền lương, lương công nhân, viên chức quốc phòng sẽ không còn được tính theo hệ số và mức lương cơ sở mà sẽ có một bảng lương riêng dành cho đối tượng này.

Trong đó, bảng lương mới sẽ giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang với công chức hành chính hiện nay.

Tuy nhiên, tại Nghị quyết 34/2021/QH15, Quốc hội đã “chốt” lùi thời điểm cải cách tiền lương đến thời điểm thích hợp. Do đó, những cải cách nêu trên về lương của công nhân, viên chức quốc phòng hiện chưa thực hiện mà đối tượng này vẫn đang áp dụng bảng lương theo công thức:

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Trong đó: Hệ số lương của công chức, viên chức quốc phòng được nêu tại Nghị định 19/2017/NĐ-CP và mức lương cơ sở hiện vẫn đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng từ 01.7.2019 đến nay.

Cụ thể, lương công nhân, viên chức quốc phòng được thể hiện như bảng dưới đây:

Nguồn tin:laodong.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/hoi-dap-phap-luat/bang-luong-cong-nhan-vien-chuc-quoc-phong-nam-2022/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!