Bảo lưu phụ cấp chức vụ khi thay đổi vị trí công việc?
Ông Nguyễn Văn Hựu (Gia Lai) hỏi, công chức được bổ nhiệm chức vụ, sau khi chuyển sang vị trí khác có được bảo lưu hệ số chức vụ như bổ nhiệm bằng Quyết định không? Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau: Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định, […]
86
views

14/09/2023

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động, biệt phái đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian 6 tháng.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/hoi-dap-phap-luat/bao-luu-phu-cap-chuc-vu-khi-thay-doi-vi-tri-cong-viec/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!