Bệnh viện Quận 7, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2023
Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu
53
views

22/05/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 66 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/05/2023 đến hết ngày 21/06/2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính quản trị; Bệnh viện Quận 7, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: benhvienquan7.com.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/benh-vien-quan-7-tp-hcm-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!