BQL các Khu du lịch tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2023
Ban Quản lý các Khu du lịch tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:
268
views

30/05/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 29/05/2023 đến hết ngày 26/06/2023

– Địa điểm: Văn phòng Ban Quản lý các Khu du lịch tỉnh Tuyên Quang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/bql-cac-khu-du-lich-tinh-tuyen-quang-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!