Chuẩn tiếng Anh, tin học đầu vào của công chức năm 2023
Chuẩn tiếng Anh, tin học đầu vào của công chức năm 2023 được căn cứ theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP. Căn cứ Điều 8 Nghị định 138/2020/NĐ-CP, việc thi tuyển công chức năm 2023 được thực hiện theo 2 vòng thi. Vòng 1: Kiểm tra kiến thức, năng lực chung: Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi […]
265
views

01/06/2023

Căn cứ Điều 8 Nghị định 138/2020/NĐ-CP, việc thi tuyển công chức năm 2023 được thực hiện theo 2 vòng thi.

Vòng 1: Kiểm tra kiến thức, năng lực chung:

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức chưa có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.

Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Như vậy, về chuẩn tiếng Anh nói riêng,  ngoại ngữ nói chung và tin học đầu vào của công chức sẽ phù thuộc vào yêu cầu của từng vị trí công việc mà không có chuẩn chung.

Nguồn: laodong.vn

Liên hệ quảng cáo: 0848.057.110

Cơ quan nhà nước có nhu cầu đăng tải thông báo tuyển dụng xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]

https://tuyencongchuc.vn/hoi-dap-phap-luat/chuan-tieng-anh-tin-hoc-dau-vao-cua-cong-chuc-nam-2023/

Comments

http://thicongchuc.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!